Verhaal

Zonder Dollen

Amsterdamse sloeproeivereniging sinds 1990

Verhaal

HT (Harlingen-Terschelling) sloepenroeirace

De HT-race is traditioneel altijd de dag na hemelvaartsdag, dit jaar op vrijdag 14 mei. Aan de HT doet het -i.v.m. de veiligheid en hanteerbaarheid- maximale aantal van 130 sloepen mee. De HT start in de haven van Harlingen i.v.m. afgaand tij, waarvan geprofiteerd moet worden, dit jaar waarschijnlijk tussen 12.00 uur en 13.00 uur, waarbij met tien sloepen tegelijk van een over het water hangende startlijn wordt gestart.

Het traject van ongeveer 27 kilometer is verdeeld in een aantal trajecten (rakken), waarbij voor ieder rak een prijs te winnen valt: Outward bound cup, voor snelste traject in Harlinger haven en verder de Haneraktrofee, Blauwe Slenktrofee, Vliestroom Cup en Schuitengat trofee, alle genoemd naar de desbetreffende delen van het vaarwater. Omdat er verschillende soorten sloepen meeroeien, die niet allemaal even snel zijn, en waarbij de bemanning varieert van 6 roeiers tot aan 14 roeiers per boot, zijn de sloepen in verschillende klassen onderverdeeld, waarbij ook verschillende prijzen te winnen zijn en ook voor de damesklassen zijn er prijzen.

Alle sloepen zijn gesleept naast een referentiekegel, zodat de weerstand in het water van alle sloepen berekend is, de zgn. C-waarde. Door deze C-waarde kan de door iedere sloep geroeide tijd omgezet worden naar een zgn. referentietijd, waardoor in principe elke ploeg evenveel kans heeft op de eerste prijs, ongeacht de vraag of in een zware authentieke sloep geroeid wordt of in een speciaal voor de racerij gebouwde sloep en ook het aantal roeiers wordt hierdoor verdisconteerd. Een factor als tegenwind en golfslag wordt echter niet verdisconteerd, zodat een hoge en brede sloep als de Bertha hier altijd een nadeel heeft ten opzichte van de speciaal voor wedstrijden gebouwde sloepen.

Bij de HT commissie is echter een tendens waarneembaar dat nieuwbouwsloepen niet meer in het HT register opgenomen zullen worden omdat men uiteindelijk toch weer terug wil naar een wedstrijd tussen traditionele reddingssloepen, zoals de wedstrijd 22 jaar geleden begonnen was als een wedstrijd tussen 2 sloepen van de zeevaartscholen van Harlingen en Terschelling. De snelste teams roeien de wedstrijd in ongeveer 2 uur en 45 minuten en de langzaamste tussen de 5 en 6 uur.

Harde wind en golfslag kunnen ook meebrengen dat een aantal sloepen Terschelling niet haalt voor de kentering van het tij, zodat zij geen kans meer zien om tegen de inmiddels gekeerde stroom Terschelling te halen, waardoor zij uiteindelijk binnengesleept moeten worden, zoals een groot aantal sloepen in 1994 en 1998 overkwam.

De race zelf is een groot lint van roeisloepen richting Terschelling, vergezeld van een minstens zo groot aantal volgschepen. Traditioneel ziet de haven van Terschelling zwart van de mensen die de sloepen inhalen. De vrijdagavond krijgen alle roeiers en medewerkers een zgn. roeiersmaal op de zeevaartschool, gekookt door de Terschellingse vereniging van plattelandsvrouwen, waarna het feest is in alle kroegen van Terschelling West. Op zaterdagavond is er het roeiersbal in Dellewal, voorafgegaan door de prijsuitreiking. Op die zaterdag is er ook traditioneel een wedstrijd voor de kust van Terschelling voor zeilsloepen.

De roeivereniging Zonder Dollen, opgericht in 1990, zal dit jaar met 10 roeiers en een stuurvrouw de HT meeroeien. De Bertha wordt dit jaar waarschijnlijk door de motorklipper ‘Neeltje’ van Gerard Blijker naar Harlingen gesleept. De roeiers van de Bertha kunnen, als ze dat willen, met de ‘Neeltje’ meevaren naar Terschelling. Aan boord hebben ze dan hun slaapplaats annex kroeg. Roeiers kunnen (delen van) het traject gratis meevaren. Van supporters wordt een kleine vergoeding gevraagd. Het is -in overleg- ook mogelijk om alleen op de Neeltje te overnachten. Hotelaccomodatie op Terschelling is in deze periode moeilijk te bemachtigen.

De Neeltje vertrekt woensdagavond 12 mei naar Enkhuizen. Donderdag wordt via Harlingen, waar de ‘Bertha’ wordt afgezet, naar Terschelling gevaren. Zondagochtend vroeg wordt de terugreis aanvaard, meestal met een tussenstopje in Enkhuizen. Zondagavond rond 22 uur zijn we terug in Amsterdam.

 

(bedankt Kees, april 1999)

 

Copyright 2018 Zonder Dollen, alle rechten voorbehouden